Ontstaan van de Stichting.

In 1985 werd in de afdeling Overijssel van de vereniging AVO het plan geopperd om gebruikte hulpmiddelen zoals bedden, driewielers, rolstoelen, duwwagens etc. te verzamelen. Deze te repareren  en tegen een kostenvergoeding beschikbaar te stellen voor mensen met een handicap.  Er werd een actie opgezet om zoveel mogelijk spullen te verzamelen. Het resultaat was dermate groot, dat er een overschot aan rolstoelen ontstond. Het plan werd geboren om in Hengelo een aantal witte rolstoelen gratis voor een ieder, die slecht ter been was, beschikbaar te stellen. Op vijf plaatsen in de stad waren winkeliers bereid gevonden de stoelen te plaatsen en uit te geven. De proef werd een grandioos succes en bewees, dat het wenselijk zou zijn om op alle openbare gelegenheden duwrolstoelen te plaatsen.

 

Ontwikkeling in de tijd.

Tijdens de proef was gebleken, dat de normale rolstoel voor deze taak te kwetsbaar was. Daarom werd een eigen AVO-stoel ontwikkeld. De eerste proefexemplaren werden getest door deze te laten gebruiken in het Noorder Dierenpark te Emmen. Met een lening van de afdeling Overijssel  werden de eerste stoelen aangeschaft. Het principe van sponsoring was nodig om de middelen te verwerven voor  het project. Werd in eerste instantie het uitgeven en plaatsen van stoelen beperkt tot de omgeving van Hengelo(O), bij het 60-jarig bestaan van de Landelijke vereniging AVO werd als jubileumproject de AVO-stoel gebruikt.

Met een grote financiële ondersteuning van de RABO-bank werden er in het openlucht- museum te Arnhem 4 abri’s met elk 5 AVO-stoelen  geplaatst  en werd landelijk met plaatsing begonnen. In 1989 werd besloten de AVO-stoel los te koppelen van de vereniging AVO en er een zelfstandige stichting van te maken.   De “ Stichting AVO-stoel”.

In de loop der jaren werden op bijna alle grote pretparken en dierentuinen AVO-stoelen geplaatst. De Stichting garandeert, dat de stoelen altijd gebruiksklaar zijn. Zij verzorgt daarvoor specifiek preventief onderhoud door inzet van vrijwilligers middels o.a. het gebruik van twee onderhoudsbussen.

Bij het fuseren van de vereniging AVO met andere gehandicaptenorganisaties ontstond de ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) Derhalve werd de naam van de stichting gewijzigd in “Stichting ANGO-stoel”.

 

In 2002 zijn er op ruim 200 openbare plaatsen in Nederland ANGO-stoelen te leen. De stoelen werden in de loop der jaren steeds aangepast aan de eisen van de gebruikers.

In samenwerking met de universiteit Twente werd een speciale rolstoel kluis ontwikkeld en geplaatst in het centrum van Hengelo. Na een interne reorganisatie bij de vereniging ANGO is gebleken, dat het aanbeveling verdiende de directe verbinding met de gehandicaptenvereniging ANGO en de Stichting ANGO-stoel te verbreken. Dit heeft geresulteerd in de naamswijziging:  “Stichting Handy-Car(e)”

Op 11 April 2006 werd de statutenwijziging gepasseerd ten overstaan van notaris mr. J.G.Holtmaat te Neede.

De start van Stichting Handy-Car(e) heeft tot gevolg gehad, dat met nieuw élan de plaatsing van stoelen ter hand genomen werd met een nieuw ontwikkelde duwrolstoel, de Handy-Car(e). Om de doelstelling om mensen die slecht ter been zijn aan het maatschappelijk verkeer te laten deelnemen wedt de activiteit verbreed naar curatorium begraafplaatsen winkelcentra en paarkeergarage.

 

Stichting Handy-Car(e)

Telefoon/fax 0343-707091

E-mail: Info@Handycare.nl

Website : www.handycare.nl

IBAN: NL55INGB0001419401

Inschrijving K.v.K. Hengelo onder nummer 41029974

 

Nieuwe Handy-Car(e)

En dat was een hele verandering, omdat de Stichting Handy-Car(e) slechts gedragen wordt door een beperkt aantal vrijwilligers. Met trots kunnen wij melden, dat wij deze moeilijke periode heel goed doorstaan hebben. En ook nu werken wij alleen maar met vrijwilligers. In de periode van 11 april 2006 tot en met 31 december 2008 is er heel veel gebeurd.

Onderstaand een samengevatte bloemlezing:

* beëindiging formele samenwerking met de Vereniging ANGO

* een nieuw adres

* ontwikkeling van een nieuw logo

* ontwikkeling van een nieuwe folder

* vernieuwing van al het drukwerk

* ontwikkeling van een nieuwe website

* realisatie van een nieuw (gesponsord) magazijn

* ontwikkeling en realisatie  van nieuwe (gesponsorde) abri´s

* opstellen van een beleidsplan

* ontwikkeling van nieuwe contracten

* het afsluiten van aansprakelijkheids-en ongevallenverzekeringen

* renovatie van gebruikte stoelen

* revisie afgeschreven stoelen voor Roemenië

* revisie afgeschreven stoelen voor kerken in Nederland

 

Inmiddels (2020) zijn 265 locaties voorzien van deze service. Binnenkort wordt crematorium Twente hieraan  toegevoegd.

Een  complete locatielijst vindt u op www. handycare.nl

Het belangrijkste was misschien wel de ontwikkeling en productie van een nieuwe duwrolstoel.

Duidelijk was namelijk geworden, dat de bestaande duwrolstoelen in de buitenlocaties

niet voldeden. Aan de stoelen ging veel kapot. Dat vergde veel onderhoud en reparaties,

veel inzet van onze vrijwillige onderhoudsmonteur en daardoor dus ook veel kosten.

 

In overleg en samenwerking met de firma Berg Special Products te ‘s-Heerenberg hebben wij een nieuwe duwrolstoel ontwikkeld: de HANDY-CAR(E).

 

Deze nieuwe duwrolstoel is revolutionair:

* de veiligste duwrolstoel ooit in gebruik genomen

* bij instappen niet kantelen

* geschikt voor zware mensen

* geschikt voor binnen- en buitengebruik

* comfortabel rijden en sturen

* nooit lekke of zachte banden

* makkelijk schoon te houden

* “hufterproef”

Op bijna alle buitenlocaties zijn inmiddels de oude stoelen vervangen door de nieuwe HANDY-CAR(E)-stoel. De reacties zijn heel positief. In ons promotiebeleid zal de HANDY-CAR(E) de komende jaren o.a. ons speerpunt zijn.