Aanbieder

Doelstelling van de stichting Handy-Car(e)

Uit de statuten:

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: het ter beschikking stellen van duwwagens en dergelijke om openbare gelegenheden beter toegankelijk te maken voor mensen die slecht ter been zijn.


2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door fondsen te verwerven, al dan niet door sponsoring; en alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van de doelstellingen van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.


Artis Amsterdam

RL 2022